Produkter: A -Ö
Bostik

Bostik är en av världens ledande tillverkare av lim, tätningsmedel samt spackel, fix & fog samt tätningsmedel.

Genom en global närvaro i hela världenfinns inom koncernen en stor kunskap inom forskning och utveckling.

Kort om Bostik

  • 4.800 anställda
  • 11 forskningscenter
  • närvaro i över 50 länder
  • 3 globala R&D labb
  • över 100 års erfarenhet

Nyckelteknologier

 

 Elastic Bonding  Hot Melt Pressure Sensitive Adhesive  Polymer-Modified Binders
 Lim  Lim till blöjor   Golvspackel
 Monteringslim  Lim till aerospacekomponenter  Fix & Fog
 Fogmassa  Butyl- & fogmassor  Våtrum & Tätskikt
     Golvprodukter