Produkter: A -Ö
Bostik Way

Bostik skall alltid sträva efter att erbjuda sina kunder ett mervärde. Detta skall göras genom en tydlig differentiering och optimering av våra erbjudanden till varje kundsegment.

Boldness: Some say: “Why?” We say: “Why not?”
Djärvhet: Vissa säger varför? Vi säger varför inte?

Openness: Your point of view counts
Öppenhet: Din ståndpunkt räknas

Sustainability: Our solutions are designed to last longer than us
Varaktighet: Våra lösningar är konstruerade för att finnas längre än vi själva.

Team Spirit: We are stronger together
Laganda: Vi är starkare tillsammans.

Integrity: We believe in doing the right thing
Integritet: Vi tror på att göra rätt saker

Keeping our commitment: We deliver what we promise
Vi håller våra löften: Vi gör/levererar vad vi lovat.