Produkter: A -Ö
100 YEARS

Bostik har mer än 100 års erfarenhet av produkter till byggbranschen och vi tillverkar och utvecklar limmer, fix & fog, spackel och tätning & fog. Med vår långa erfarenhet har vi utvecklat en förståelse för användarens behov.

Huvudkontor och produktion

I Helsingborg ligger det nordiska/baltiska huvudkontoret med produktion, R&D, centrallager och administration samlat. I Bostik Northern Europe ingår Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland med ca 150 anställda och en omsättning på omkring € 60 miljoner per år.
Produktionsanläggningen i Helsingborg fungerar som "Operational excellence center" för PU-produktion inom Bostik-koncernen. Ytterligare en produktionsanläggning finns i Malmö för cementbaserade produkter.

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09  Helsingborg
Tel 042-19 50 00, E-mail: info.se@bostik.com
Kontaktpersoner

En stark säkerhetskultur

Inom Bostik läggs stort fokus på att främja och upprätthålla en stark säkerhetskultur inom företaget. Detta innebär utbildningsprogram för alla anställda och uppmuntran till en hög säkerhetskultur på byggarbetsplatser där våra produkter används. Genom analys av inträffade händelse och riskobservationer lär vi genom andras erfarenheter.