Produkter: A -Ö
Byggställning

Bostik är ett globalt varumärke med en tydlig position på marknaden. Vårt företag skall anpassa sig snabbt i en föränderlig värld med ökande krav på vår miljö.

Bostik med tydlig plats på marknaden

Vår vision är att våra produkter, system och lösningar ska göra världen säkrare och samtidigt bidra med fler lösningar för flexibla och effektiva sammanfogningar av olika slag. Vi utvecklar smarta lösningar som svarar mot behoven av sammansättning och konstruktion i olika delar av samhället och som har betydelse för oss människor i vår vardag. Våra produkter, system och lösningar finns där behoven hela tiden förändras och genom att arbeta tillsammans inom företaget och med externa partners kan vi möta dessa krav på förändring.

Varumärkesundersökningar

Bostik har etablerat sig som ett trovärdigt och starkt varumärke i branschen. Mätningar visar att varumärkets trovärdighet fortsätter att öka både bland konsumenter och proffessionella hantverkare i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vår ambition är att uppnå samma framgång i hela den nordeuropeiska regionen under de kommande åren.

Ett nytt utseende med inspiration från naturen

I vår nya grafiska profil har geckon Gary en framträdande roll. Bostik står för "smart adhesive" precis som geckon. En fästspecialist i många miljöer och på många marknader. Bostik strävar efter att utveckla produkter med högsta prestade i bindning, produkter som är självrengörande och anpassningsbara till nya utmaningar. Geckons fascinerande förmågor gör den till en inspiratör för framtida forskning inom vårt branschområde.
Vill du veta mer om varför vi valde just en gecko som representant för Bostik, tryck på filmlänken nedan.

Bostik, varför en Gecko?