Produkter: A -Ö
Miljö

I frågor som gäller säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet, antar Bostik en konstruktiv inställning. Vårt arbete baseras på en öppen dialog med utomstående parter, ett socialt engagemang, inriktat på att utveckla verksamheten i harmoni med de närliggande områdena.

Klimatsmart produktion

Bostik har reducerat energiåtgång och vattenförbrukning med ca 15-50% under senaste åren. Vårt konsekventa miljöarbete ger en kontinuerlig reducering av energi- och vattenförbrukning och ytterligare åtgärder är planerade att genomföras framöver. Tillsammans med Ångpanneföreningen arbetar vi på Bostik för att nå ännu mer effektiva resultat kring energireduceringen i våra fabriker.

Resultaten är mycket positiva och betydande;
- Minskad vattenförbrukning med 50% från 2007*
- Minskad mängd avfall med 30% från 2009**
- Minskad gasförbrukning med 20% från 2009***
- Minskad elförbrukning med 15% från 2009***
* mäts som totalt förbrukade kubikmeter
** mäts som % av producerad volym
*** mäts som KWh/ton producerad produkt


Product Safety & Environment Manager: Katalin Derkvist
E-mail: katalin.derkvist@bostik.com

Våra ISO-certifikat hittar du i Dokumentarkivet.
Mer företagsinformation hittar du under "Om Bostik".