Produkter: A -Ö

Vårt arbete enligt REACH

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, dvs. registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

REACH är en ny kemikalielagstiftning som trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna börjar gälla stegvis.  Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.

Kandidatförteckning - för särskilt farliga ämnen

En av delarna i Reach arbete är att föreslå ämnen till Kandidatförteckning  för prioriterade ämnen.
För att hamna där ska ämnet ha särskilt farliga egenskaper som kan medföra både bestående och allvarliga effekter på människors hälsa och på miljön.

BREEAM

BREEAM drivs i Norge av Green Building Council (NGBC) www.ngbc.no. BREEAM sätter standarden för bästa praxis inom hållbart byggande, konstruktion och drift och har blivit ett av de mest omfattande och allmänt erkända standarnerna för miljöprestanda inom byggbranchen.

 

BASTA

BASTA är den svenska byggbranschens enda oberoende miljösystem för byggnads- och byggproduktbedömning. BASTA: s mål är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur bygg-och konstruktionsmaterial för att skapa en giftfri miljö.

SINTEF

SINTEF är den största oberoende forskningsorganisation i Skandinavien. SINTEF är en bred, tvärvetenskaplig forskningskoncern som utfärdar godkännanden och certifikat inom områdena teknik, medicin och samhällsvetenskap.

M1

M1-klassificeringen utfärdas av Building Information Foundation RTS i Finland, vilken är den ledande informationstjänsten för konstruktions- och byggsektorn. M1-klassificeringen representerar utsläppskrav för material som används på vanliga arbetsplatser och bostäder med hänsyn till god luftkvalitet inomhus. M1 står för låga utsläpp.