Produkter: A -Ö
Länkar-kvalitet-miljö

Miljöklassificering  är en översikt som visar vilka klassificeringar våra olika produkter har, listan är under arbete så det kan saknas information om vissa produkter.

Arbetsmiljöverket arbetar för sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden med ett aktivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatesen.

BASTAs databas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTAs krav på kemiskt innehåll.

Intertek är en global leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar som bland annat utfärdar och kontrollerar ISO-certifieringar. 

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet.

Miljöförvaltningen i Helsingborgs Stad arbetar bland annat med kemikalietillsyn och miljöskydd och fungerar som tillsynsmyndighet för indutriföretag som Bostik.

Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening, eller förkortat Lim.se, är branschorganisationen för företag som tillverkar, importerar och saluför lim och fogmassor i Sverige.