Produkter: A -Ö
CE märkning och Prestandadeklaration

Från den 1 juli 2013 är Bostiks produkter inom cementbaserad fix, golvspackel, väggspackel och våtrum CE-märkta och innehar en prestandadeklaration. Detta enligt byggproduktförordningen nr 305/2011 som anger en harmoniserad standard för byggprodukter som får säljas inom EU:s inre marknad samt i Norge. Även våra våtrumssystem med ETA-godkännande omfattas av CE-märkningen.

Genom CE-märkningen underlättas handeln inom EU och Norge, då alla tillverkare använder samma metoder för att bedöma och beskriva egenskaper hos sina produkter samt att alla har en ordnad tillverkningskontroll för dessa produkter.

Ytterligare märkningar?     
En produkt som är CE-märkt och innehar en prestandadeklaration kan säljas i alla EU länder utan krav på ytterligare märkningar eller test.
Dock kan lokala byggregler i landet (läs Sverige) genom lag, tradition eller branschregler föreskriva högre krav än vad som minsta nivå för en CE-märkning av en specifik produkttyp. Det ligger ett ansvar på dig som teknisk konsult eller byggentreprenörer att välja produkter med rätt prestandaklass och som därmed är rätt i förhållande till de regler som gäller i landet. För att underlätta detta arbete kommer Bostik fortsätta att arbeta nära respektive branschorganisation för att säkerställa att vi har ett CE-märkt sortiment som är anpassat till kraven på den professionella byggmaterialmarkanden. CE-märkningen ersätter på så sätt inte förekommande branschgodkännande. Exempel på detta är branschgodkännanden för våtrum.

Vad är en prestandadeklaration/DOP?
I prestandadeklarationen, även kallad DOP (Declaration Of Performance) redovisas produktens namn och identifikationsnummer, nummer på tillverkningssats (batch), kontaktuppgifter till tillverkaren, vilken standard för kvalitetskontroll som använts för produkten samt en utförligare beskrivning av produktens egenskaper och användningsområden.  

Var hittar jag prestandadeklarationer/DOP?
Prestandadeklarationen för en produkt finns på respektive produktsidan under fliken ”Ladda ner”. Prestandadeklarationer för våra våtrumssystem hittar du i Dokumentarkivet här på hemsidan.

Hur vet man att en produkt är CE-märkt?
Alla produkter som CE-märks och innehar prestandadeklaration märks med CE-märke på förpackningen. Tillsammans med CE-märket finns även kontaktuppgift till tillverkaren, uppgift om vilket år produkten CE-märktes, produktens identifikationsnummer, användningsområde, tekniska egenskaper samt, i vissa fall, produktklass.

Vem är ansvarig för CE-märkningen och prestandadeklarationen?
Tillverkaren av produkten är själv ansvarig för att testa produkten för att sedan upprätta och tillhandahålla prestandadeklarationen. Det är även tillverkaren som märker produktförpackningen med CE-märket.