Produkter: A -Ö
Labb

Ett av våra viktigaste mål. Bostik World Wide har målet att >10% av omsättningen skall komma från innovationer lanserade de senaste 36 månaderna.

Våra fyra fokusområden vid produktutveckling

Ergonomi: Bostik fokuserar på produkter som ger skonsammare arbetsmoment.
Arbetsmiljö: Med produkter fria från kemikalier som freon och isocyanater skapas en hälsosammare arbetsmiljö.
Ekonomi: Många av Bostiks produkter är utformade för att minska kostnader i både material- och tidsåtgång.
Miljö: Vi arbetar intensivt och konsekvent med att minska miljöpåverkan. Bostik har bara under de fyra senaste åren reducerat energiåtgång och vattenförbrukning avsevärt.

Strategi för innovation

I vår produktutveckling fokuserar vi på att utveckla funktionella förbättringar så som bättre hållbarhet, ljuddämpning, effektivitet, tätning etc. Vi söker ständigt utveckla nya användningsområden för våra produkter ex. ersätta traditionella mekaniska förband med mer hållbara, ekonomiska och miljövänliga lösningar. En annan viktig del i vår strategi för innovation är hälso- och miljöpåverkan som till exempel bättre ergonomi, miljövänligare ingredienser; minska användningen av icke förnybara resurser, förbättra återvinning och proaktivt främja teknik som är säkrare att använda och ofarliga för människa och miljö.

I Helsingborg finns produktionslinjer för vattenbaserade limmer, PU – fogmassor och limmer, SMP – fogmassor och limmer samt butyler – hotmelt och profiler. På utvecklingsavdelningen i Helsingborg sker central produktutveckling för Bostik cementbaserade spackel, butylbaserade tätningsmassor, reaktiva lim och fogmassor (PU/SMP).