Produkter: A -Ö
Våtrum och tätskikt

Till våra kunder angående Länsförsäkringars undersökning om läckande folietätskikt.

Bostiks folietätskikt, VTvF & VTgF är tätt och certifierat med ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA).

Länsförsäkringars folietätskiktsundersökning av befintliga fabrikat på marknaden visar läckage på de flesta fabrikat enligt en modifierad provningsmetod jämfört med gällande provningsmetod. Resultaten analyseras och nya provningar kommer att genomföras snarast. Inom branschen råder stor oenighet om hur realistisk den modifierade provningsmetoden är i jämförelse med verkliga förhållanden.

Vi vill försäkra våra kunder om att våra materialgarantier gäller som vanligt och att det inte föreligger någon oro från vår sida om att vårt folietätskiktet skulle vara undermåligt.

Vi gör våtrumssystem så enkla som möjligt

Rakt på sak utan onödigt krångel, utan att för den sakens skull kompromissa en tum om kvaliteten.

Gemensamt för alla våra tätskiktssystem:
• 100% underhållsfria
• Ergonomiska
• Färre arbetsmoment
• Färre produkter
• Snabbare torktid
• Kräver inga externa produkter

VTv10 & VTg10

För tätning av våtrum i bostad.
Rollat system som ger ett utmärkt skydd och har ett ånggenomgångs­motstånd på 1500 000 s/m, vilket är högre än vad branschreglerna kräver. Kan användas i våtzon 2 i utrymmen byggda av skivmaterial samt i både våtzon 1 och 2 i utrymmen byggda av massiva material, som t.ex. betong och puts.
Systemet rollas först en gång med fuktspärren 2000K och sedan två gånger med Membrane. Torktiden är kort och du kan snabbt börja med nästa moment.

VTvF & VTgF

Foliesystem för tätning av våtrum i bostad.
Foliesystem med ett ånggenomgångsmotstånd på hela 4 000000 s/m. Ingen torktid behövs under monteringen. Så när ett moment är klart, kan du direkt gå vidare till nästa. Plattsättning kan påbörjas 12 timmar efter det att folien är applicerad. Kan användas i både våtzon 1 och 2, oavsett underlag.
Folien har olika beläggningar på sina två sidor. Baksidans långa fibrer gör så att folien fäster snabbt och framsidans korta fibrer underlättar monteringen av kakel.

VTv3 & VTg1

För stora renoveringsobjekt och nybyggnationer.
Rollat system som är särskilt utveck­lat för stora byggprojekt där många våtrum ska tätas samtidigt. För godkänd användning av systemet krävs en speciell uträkning av vilket ånggenomgångsmotstånd som det specifika projektet kräver, en s.k. fuktsäkerhetsprojektering. Fuktsäkerhetsprojekteringen utförs alltid på en given väggkon­struktion. Ifall dimensioner, materialval etc. ändras, måste en ny beräkning göras. Kontakta Bostik för mer information.

Nya branschregler vid våtrumsarbete med tätskiktsfolie

Från och med den 1 juli 2014 gäller nya krav i branschen på självtorkande skarvförseglingar vid användning av tätskiktsfolie. Därför lanserar Bostik nya produkter som uppfyller alla krav från Byggkeramikrådet.
Läs mer om våra skarvlösningar här.