Produkter: A -Ö

Våra produkter inom lim, fix och fog, fog och tätning, spackel och industri syns sällan men märks garanterat. Produktdatablad och säkerhetsdatablad hittar du under Ladda ner på respektive produktsida.

Frånblöjortillfinkultur

Idag har Bostik ett omfattande produktsortiment för proffs och gör-det-självare som används i praktiskt taget hela byggprocessen och för många applikationer inom industrin. Överallt där sammanfogning och tätning förekommer, finns också smarta lösningar från Bostik.

Bostiks produkter används för tusentals ändamål över hela världen. Vi tillverkar allt från lim som håller ihop blöjor till fogar som är viktiga element i bl.a. byggnaders, båtar och flygplan med olika säkerhetskrav.

Bostik är drivande i en rad branschföreningar och har ett nära samarbete med Statens Provningsanstalt, där vi kontinuerligt testar nya produkter; såväl ur kvalitets- som miljösynpunkt. Vi tillför nya samt förbättrar etablerade byggmetoder för snabbare, enklare och mer hållbara konstruktioner.

I vår produktinfo kan du se om en produkt innehar en särskild certifiering, godkännande eller märkning så som
EC1-symbol    M1-symbol