Produkter: A -Ö

CONTACT 1782

100 ml tub
Färger & Artikelnummer

100 ml tub
Antal
2720
1 ltr burk
Antal
4798
Tillagd i inköpslistan

Transparent, ljusstabil med extra kort torktid

Kontaktlim 1782 är baserat på nitrilgummi och syntetiska hartser lösta i organiska lösningsmedel. Limmet bildar starka, transparenta fogar utan användning av härdare, hög presstemperatur eller lång presstid. Extra tunn och smidig konsistens förenklar limpåföringen och ger tunn limfog. Extra snabbavdunstande lösningsmedel ger extra kort torktid och snabbt arbetssätt. Limfogarna får redan vid sammanläggningen en hög hållfasthet och vidhäftning och når sluthållfasthet inom någon vecka.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kontaktlim 1782 har vidsträckt användbarhet för limning av många plaster som styv PVC och folier av mjuk PVC mot trämaterial, betong m fl material. Limmet ger en transparent, ljusstabil limfog och passar bra vid t ex limning av lampskärmar där limfogen är synlig vid genomlysning.

UNDERLAG

  • Sten och betong
  • De flesta trämaterial
  • Plaster – ej PE (polyeten) och PP (polypropen)
  • Gummi – ej EPDM och silikongummi
  • Metaller

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Limtyp: Kontaktlim
Färg: Transparent
Limåtgång: Ca 3-4 m² per liter (färdig limfog)
Förtunningsmedel: Cleaner E
Brandfarlig:
a) Limmet är brandfarligt (eldfarlig olja, klass 1)
b) Limfogen är ej brandfarlig

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Färg: Transparent
Hållfasthetstillväxt: 35% inom 1 dygn 100% efter ca 7 dygn
Temperaturbeständighet: God upp till 95°C efter 1 dygn
Fuktbeständighet: Mycket god – limfogen är olöslig i vatten
Olje-/mjukgörarbeständighet: Mycket god
Ljusbeständighet: Mycket god

SPECIELLA KRAV

  • Substrat måste vara rena och fria från damm och fukt