Produkter: A -Ö

MAXI BOND PARKETTLIM

10 ltr hink
Färger & Artikelnummer

10 ltr hink
Antal
2788
Tillagd i inköpslistan

Perfekt för parkettgolv

Maxi-bond MP är ett polymerbaserat parkettlim. Fritt från lättflyktiga lösningsmedel och isocyanater. Limmet härdar genom att reagera med fukt från luften eller golvmaterialet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För hellimning av olika typer av parkett - obehandlad eller behandlad. Exempelvis lamell och massiv parkett samt mosaikparkett mot underlag som betong, spacklade ytor, träfiber- och spånskivor etc.

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Härdsystem: Härdar med luftens och materialens fuktighet
Applicering: Tandad spackel
Limåtgång: upp till 65% RF 2 m²/l, vid 65-85% RF 1 m²/l.
Rengöringsmedel: Verktyg rengörs med Bostik Lim- och Penseltvätt. Torkat lim borttages mekaniskt.
Brandfarligt: Nej

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Härdtid: 1-4 dygn
Temperaturbeständighet: -30ºC till +80ºC. Temporärt 90ºC
Fuktbeständighet: Härdad limfog har mycket god fuktbeständighet.

SPECIELLA KRAV

  • Normalt sett krävs att antingen underlag eller golvmaterial innehåller fukt eller är fuktgenomsläppligt. Vid limning av täta material måste limytan försiktigt sprayas med vatten före materialen sammanfogas
  • Max fuktkvot i underlag - 85% RF
  • Limning får ej ske på underlag med tillskjutande fukt

    Åtgångsberäkning


    Beräkna

    Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.