Produkter: A -Ö

STARTAC COMBI

10 ltr hink
Färger & Artikelnummer

10 ltr hink
Antal
4609
Tillagd i inköpslistan
Bilder / Media

För limning av golv- och väggmaterial.

Startac Combi är ett lösningsmedelsfritt, lågemitterande golv- och vägglim med mycket goda våt- och häftlimningsegenskaper samt kraftigt ”monteringshugg”. Limmet har snabb hållfasthetstillväxt. Lättapplicerat med limspridare eller roller. För limning i både torra och våta utrymmen. Uppfyller kravnivå EC1 enligt EMICODE samt M1 enligt VTT.

Användningsområde

• PVC-mattor för golv
• PVC-mattor för vägg med minst 0,6 mm tjocklek
• Polyolefin
• Linoleum med baksidesbeläggning
• Linoleumplattor med polyesterbaksida
• Textila mattor med foambaksida
• Tätskiktsfolie

Underlag

• Golvspacklade ytor
• Golvspånskivor
• Golvgipsskivor
• Väggipsskivor
• Väggspacklade ytor

Speciella krav

• Vid limning mot betongunderlag får fukthalten inte överstiga angivet värde enligt AMA Hus
• Vid limning av linoleum med jutebaksida rekommenderas Bostik Linotac Plus eller Bostik Linotac