Produkter: A -Ö

FIXTAC PLUS

5 kg hink
Färger & Artikelnummer

5 kg hink
Antal
6381
Tillagd i inköpslistan

Fixeringslim med mycket bra monteringshugg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Fixeringslimning av dimensions­stabila designgolv (LVT), textilplattor och PVC-plattor. Limmet har mycket bra monteringshugg och lång monteringstid. Underlättar byte av golvbeläggning vid behov.

UNDERLAG

Fungerar både på sugande och täta underlag. Underlaget kan vara golvspacklade ytor, golvspånskivor eller gammal beläggning.

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Kan appliceras från +10 till +25°C, optimal temperatur 18-20°C
Densitet: 1,0 kg/lit
Lösningsmedel: Vatten
Materialåtgång: Ca1 liter till 8-10 kvm beroende på underlag och golvmaterial
Torktid: 30-120 minuter. Montering och väntetid beror på temperatur, luftfuktighet och underlag
Torrhalt: Ca 50%