Produkter: A -Ö

THINNER 3

5 ltr behållare
Färger & Artikelnummer

5 ltr behållare
Antal
0534
Tillagd i inköpslistan

Till kloroprenbaserade kontaktlim

Förtunning 3 är baserad på en blandning av alifatiska, aromatiska samt aprotiska (ketoner/acetater) organiska lösningsmedel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används främst till kloroprenbaserade kontaktlim på lösningsmedelsbas för viskositetsreglering, iordningställande av förstrykningscementer eller som rengöringsmedel för limytor och verktyg.

TEKNISKA DATA

Lösningsmedel: Alifatiska, aromatiska samt aprotiska kolväten
Färg: Färglös
Lukt: Som lösningsmedel (se ovan)
Brandfarlig: Ja, klass 1
Lagringsbeständighet: Obegränsad i väl tillslutna förpackningar lagrade under 20ºC