Produkter: A -Ö

TRÄLIM 800 POLYURETAN

0,5 ltr flaska
Färger & Artikelnummer

0,5 ltr flaska
Antal
1632
Tillagd i inköpslistan

Hög hållfasthet och vattenfast

Wood Adhesive 800 PU är ett lösningsmedelsfritt fukthärdande 1-komponent polyuretanlim med fuktklass D4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Enkellimning av trädetaljer där hög hållfasthet krävs. Då viss skumning erhålls, speciellt vid högre fuktkvoter i trä, eller vid tillsats (sprayning) av extra fukt, kan limmet med fördel användas då viss fogfyllande effekt krävs. Bäst hållfasthet uppnås vid limning av släta detaljer med god passning.

ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Limmet kan även användas för limning eller laminering av många andra material. Observera dock att vid limning av täta material krävs sprayning med vatten.

UNDERLAG

  • Trä: de flesta vanliga träslag såsom gran, fur, bok, och ek. Även feta nyslipade träslag såsom teak – provlimning rekommenderas
  • Metaller: galvaniserat stål, eloxerad aluminium
  • Plast: PVC samt polyester– andra plaster bör provlimmas
  • Många typer av halvhårda plattor– provlimning rekommenderas
  • Sten- och cementbaserade material
  • Många kärnmaterial för sandwich: rockwool, glasfiber, strängsprutad PVC och polystyren samt även expanderad polystyren (EPS)

TEKNISKA DATA

Limtyp: Enkellim
Färg: Brungul
Limåtgång: ca 100 g/m?
Presstid: ca 2 tim vid 20ºC och 65% RF
Applicering: Tandad spackel eller styv pensel
Arbetstemperatur: Lägst 10ºC

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Färg: Brungul
Hållfasthetstillväxt: Sluthållfasthet inom 7 dygn vid 18ºC och luftfuktighet av 60% RF
Skjuvhållfasthet: >10 N/mm?
Fuktbeständighet: D4 enligt DIN EN 204

SPECIELLA KRAV

För bästa limresultat krävs att detaljer som limmas hålls i press. Presstid styrs av fuktkvot i substrat (tex trä). Vid låga fukthalter eller vid limning av täta material kan härdning påskyndas genom att fukta material med exempelvis en fuktad trasa. Alternativt kan påförd limfilm (eller substrat) försiktigt sprayas med vatten.