Produkter: A -Ö

FLOOR SCREED 1010 THICK FLOW

25 kg säck
Färger & Artikelnummer

25 kg säck
Antal
4016

För tjocka skikt och hårda underlag

1010 THICK FLOW är en cementbaserad, självutjämnande, pumpbar avjämningsmassa. 1010 THICK FLOW är ett grovkornigt spackel avsett för tjockare skikt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

 • Bostäder, kontor mm
 • Inomhus

UNDERLAG

 • Betong
 • Lättbetong
 • Klinker

Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling.

TEKNISKA DATA

Skikttjocklek: 8-50 mm
Användningstid: Ca 15 minuter
Gångbar: 2-4 timmar
Beläggningsbar: 1 dygn per mm skikttjocklek*
Tryckhållfasthet: >25 MPa

SPECIELLA KRAV

 • Uppfyller HusAMA:s uppställda krav för avjämningsmassor.

* De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%.

  Åtgångsberäkning


  Beräkna

  Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.