Produkter: A -Ö

UNIVERSAL FILLER

250 ml tub
Färger & Artikelnummer

250 ml tub
Antal
2811
Tillagd i inköpslistan

Rörelseupptagande fogar och fyllnad

Universal Filler är en vit, permanent flexibel akrylfogmassa/spackel som tar upp mindre rörelser utan att spricka.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För utfyllnad av sprickor och fogar.

UNDERLAG

  • Trä
  • Betong
  • Gips
  • Målade ytor
  • Metall

TEKNISKA DATA

Materialtyp: 1-komponent akryldispersion
Konsistens: Mjuk, smidig massa
Arbetstemperatur: Lägst +5°C
Brandfarlig: Nej
Rengöring: Vatten, innan massan torkat
Klibbfri yta: Efter ca 20 min vid +20°C
Hårdhet: 20-25 Shore A
Rörelseupptagning: ±15% av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet: -30°C till +70°C
Åldringsbeständighet: Mycket god mot ozon och UV-ljus
Övermålningsbar: Ja, med plast- och alkydfärg efter ca 12 timmars torktid

SPECIELLA KRAV

  • Vid användning utomhus bör ytan övermålas.