Produkter: A -Ö

FIRE BOND SILMAX PRO

0,29 ltr patron
Färger & Artikelnummer

0,29 ltr patron
Antal
4804
0,6 ltr korv
Antal
4807
4808
4809
Tillagd i inköpslistan

Brandklassad fogmassa

Fire-Bond® Silmax® Professional är en lösningmedelsfri, miljöanpassad och brandklassad MS-baserad fogmassa. Den härdar under inverkan av luftens fuktighet utan krympning till en elastisk fog. Produkten uppfyller villkoren för klassning 25 LM enligt ISO11600. Fire-Bond® Silmax® Professional är testad för brandmotstånd på SP enligt Europanormerna EN 1366-4:2006, EN 1366-3:2004, EN 1363-1:1999 och EN 1363-2:1999. Typgodkännande

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Brandklassad fogmassa för brandfogskonstruktioner som ska uppfylla brandkrav avseende brandsäkerhet i anslutningar och rörelsefogar samt för rök och gastätning. För information om utformning av fogar, olika brandklasser och typgodkännanden hänvisas till konstruktionsdatablad.

UNDERLAG

  • Betong/lättbetong
  • Stål
  • Trä
  • Gipsskiva

TEKNISKA DATA

Bearbetningstid: Ca 40 min
Ythärdning: Ca 5 timmar vid 23°C, 50%RF
Härdning: 3mm fog = 1dygn, 10mm fog = 7dygn
Hårdhet: Ca 30 shore A, 14 dygn, +25°C, 50% RF
Rörelseupptagning: ±25%
Temperaturbeständighet: -30°C till +80°C, temporärt +90°C
Åldringsbeständighet: Mycket god
Övermålningsbar: Bör inte övermålas. Kan gynna brandspridning.

SPECIELLA KRAV

I de fall fog och fogytor kommer att utsättas för mycket höga fukthalter, rekommenderas primning (porösa material) med exempelvis Bostik Primer 5075 eller Simson Primer M (täta material). För betong i utomhusmiljö är primning ett krav.

  • basta.png
  • M1.png
  • a20.png
  • Byggvarubedomning.png

Åtgångsberäkning


Beräkna

Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.