Produkter: A -Ö

PU FOAM ALLROUND HAND

500 ml flaska
Färger & Artikelnummer

500 ml flaska
Antal
7039
750 ml flaska
Antal
7003
Tillagd i inköpslistan

Kraftigt direkt expanerande skum med utmärkt fyllförmåga

Snabbhärdande polyuretanskum för pistolapplicering eller handhållen för flera användningsområden!

Nu lanserar Bostik ett nytt fogskumssortiment där samtliga produkter uppfyller innemiljökraven för M1-klassificering. Bostik har ytterligare förbättrat miljöprofilen på samtliga skumprodukter genom att ta bort mjukgörande klorparafin. Våra nya skum ger bättre kontroll när de appliceras och minskar efterexpansionen. Räkna med att skummet blir yttorrt redan efter 10-12 min - en förbättring som reducerar väntetiden på ditt projekt.

Foam All Round har en förbättrad miljöprofil, en utmärkt fyllförmåga, låg eftersvällning med ett kraftigt direkt expanerande skum. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler och ger en utomordentlig värmeisolering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avsett för tätning mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenom- gångar. Fäster mot de flesta byggnadsmaterial.

UNDERLAG

Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga).

SMARTA FÖRDELAR

  • Bra fyllförmåga – jämt flöde!
  • Bra precision – låg eftersvällning efter applicering!
  • Bidrar till bra innemiljö – M1 klassad och luktfri!
  • Förbättrad miljöprofil – mjukgörare utan klorparafin!

TEKNISK DATA

Åldringsbeständighet: God, får inte permanent utsättas för UV-ljus efter applicering
Fullt härdad: ca 12 timmar, vid +23°C. ca 24 timmar, vid+ 5°C.
Krympning: max 2% Ljudisolerande ca 60 dB
Max. arbetstempertur: +30°C (fogytor/klimat)
Tillåten fogrörelse: ±5% Skinnbildningstid ca 12 min