Produkter: A -Ö

PU FOAM ALLROUND GUN

750 ml flaska
Färger & Artikelnummer

750 ml flaska
Antal
7004
Tillagd i inköpslistan

Kraftigt direkt expanerande skum, utmärkt fyllförmåga

Snabbhärdande polyuretanskum för pistolapplicering eller handhållen för flera användningsområden!

Nu lanserar Bostik ett nytt fogskumssortiment där samtliga produkter uppfyller innemiljökraven för M1-klassificering. Bostik har ytterligare förbättrat miljöprofilen på samtliga skumprodukter genom att ta bort mjukgörande klorparafin. Våra nya skum ger bättre kontroll när de appliceras och minskar efterexpansionen. Räkna med att skummet blir yttorrt redan efter 10-12 min - en förbättring som reducerar väntetiden på ditt projekt. Foam All Round har en förbättrad miljöprofil, en utmärkt fyllförmåga, låg eftersvällning med ett kraftigt direkt expanerande skum. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler och ger en utomordentlig värmeisolering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Avsett för tätning mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenom- gångar. Fäster mot de flesta byggnadsmaterial.