Produkter: A -Ö

PU FOAM ALLSEASON HAND

750 ml flaska
Färger & Artikelnummer

750 ml flaska
Antal
7002
Tillagd i inköpslistan

Applicering året runt med eller utan pistol

Nya Foam All Season finns nu med kombiventil för applicering med pistol eller handhållen applicering. Den är snabbhärdande och fungerar i temperaturer ner till -10˚C.

Nu lanserar Bostik ett nytt fogskumssortiment där samtliga produkter uppfyller innemiljökraven för M1-klassificering. Bostik har ytterligare förbättrat miljöprofilen på samtliga skumprodukter genom att ta bort mjukgörande klorparafin. Våra nya skum ger bättre kontroll när de appliceras och minskar efterexpansionen. Räkna med att skummet blir yttorrt redan efter 10-12 min - en förbättring som reducerar väntetiden på ditt projekt. Bostiks nya åretruntskum All Season Multicap & Hand har nu en förbättrad miljöprofil och finns dessutom med kombiventil – använd med eller utan pistol!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc. Mellan karm/ vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Snabbhärdande polyuretanskum som kan användas vid temperatur ner till - 10°C. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler och ger en utomordentlig värme - och ljudisolering.

UNDERLAG

Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga).

SMARTA FÖRDELAR

  • Kombiventil – använda samma produkt med eller utan pistol!
  • Bidrar till bra innemiljö – M1 klassad och luktfri!
  • Förbättrad miljöprofil – mjukgörare utan klorparrafin!
  • Åretruntprodukt - Använd ner till -10 graders kyla!

TEKNISK DATA

Åldringsbeständighet: God, får inte permanent utsättas för UV-ljus efter applicering
Fullt härdad: ca 12 timmar, vid +23°C. ca 24 timmar, vid+ 5°C
Krympning: max 2%
Ljudisolerande: ca 60 dB
Max. arbetstempertur: +30°C (fogytor/klimat)
Tillåten fogrörelse: ±5%
Skinnbildningstid: ca 12 min