Produkter: A -Ö

PU FOAM ALL SEASON GUN

750 ml flaska
Färger & Artikelnummer

750 ml flaska
Antal
7092
Tillagd i inköpslistan

Snabbhärdande året runt fogskum

Fogskummet Foam All Season Gun finns nu för applicering med pistol. Den är snabbhärdande och fungerar i temperaturer ner till -10˚C.

Nu lanserar Bostik ett nytt fogskumssortiment där samtliga produkter uppfyller innemiljökraven för M1-klassificering. Bostik har ytterligare förbättrat miljöprofilen på samtliga skumprodukter genom att ta bort mjukgörande klorparafin. Våra nya skum ger bättre kontroll när de appliceras och minskar efterexpansionen. Räkna med att skummet blir yttorrt redan efter 10-12 min - en förbättring som reducerar väntetiden på ditt projekt.


ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc. Mellan karm/ vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Snabbhärdande polyuretanskum som kan användas vid temperatur ner till - 10°C. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler och ger en utomordentlig värme - och ljudisolering.


UNDERLAG
Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga).


SMARTA FÖRDELAR

  • Bidrar till bra innemiljö – M1 klassad och luktfri!
  • Förbättrad miljöprofil – mjukgörare utan klorparrafin!
  • Åretruntprodukt - Använd ner till -10 graders kyla!


TEKNISK DATA
Åldringsbeständighet: God, får inte permanent utsättas för UV-ljus efter applicering 
Fullt härdad: ca 12 timmar, vid +23°C. ca 24 timmar, vid+ 5°C 
Krympning: max 2% 
Ljudisolerande: ca 60 dB 
Max. arbetstempertur: +30°C (fogytor/klimat) 
Tillåten fogrörelse: ±5% 
Skinnbildningstid: ca 12 min