Produkter: A -Ö

Tätande specialkitt

En gummibaserad specialmassa som ger en plastisk fog med mycket god vidhäftning till olika material. Produkten påverkas ej av kyla, är elastisk, torkar ej i förpackningen, spricker aldrig och är lätt att påföra. Tätningsmedlet blir aldrig hårt och motstår vibrationer och sättningar utan att spricka eller lossna.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • Tätningsmedel för VVS och bygg-installationer.
  • För tätning runt anslutningar till badkar, tvättställ samt sprickor och fogar i byggnader, båtar etc.
  • Tätning runt avloppsrör mot översvämningsskydd vid installation av diskmaskin och tvättställ.
  • Tätning för kyl och frysboxar samt fylla håll i boxar i anslutning till PU fogen för att förhindra vatten läckage underifrån.

TEKNISKA DATA

Type: Butyl
Färg: Grå
Lukt: No
Densitet: 1,2 kg/l
Torrsubstanshalt: 100%
Temperaturbeständighet: -50°C to 100°C
Vattenlöslighet: Ej löslig
Åldringsbeständighet: > 1 år