Produkter: A -Ö

PU 2637

0,3 ltr patron
Färger & Artikelnummer

0,3 ltr patron
Antal
3195
0,6 ltr korv
Antal
2854
2855
2856
2857
3559
3855
3856
3857
4678
Tillagd i inköpslistan

För rörelsefogar utomhus

PU 2637 Byggfogmassa är en fukthärdande byggfogmassa baserad på polyuretan (PU). DIN18540 certifierad (Klass LM – 25% rörelseupptagning) som även uppfyller villkoren för klassning 25 LM enligt ISO11600.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Speciellt lämpad för rörelsefogar utomhus, exempelvis runt fönster och dörrar samt mellan betongelement. Kan missfärga sten och marmor.

ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Produkten kan också användas för många limningar/tätningar.

 • Limning mot takpapp
 • Limning av sten/klinker mot betongtrappor

UNDERLAG

 • Betong
 • Keramiska material som kakel, klinker, tegel, glas
 • Trä – även många feta träslag såsom teak
 • Svartplåt, eloxerad aluminium – observera att exempelvis obehandlad aluminium, galvaniserat stål och rostfri plåt kräver primning
 • Takpapp, asfalt (bitumenprodukter)

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Härdsystem: Härdar med luftens fuktighet
Arbetstemperatur: 5°C till 35°C
Brandfarlig: Nej

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Klibbfri yta: 7-8 timmar vid 23°C, 50% RF
Härdning: 1 dygn = 1,6 mm; 7 dygn = 8 mm; 14 dygn = 10 mm vid 23°C, 50% RF
Rörelseupptagning: 25% av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C
Åldringsbeständighet: Mycket god
Kemikaliebeständighet: Långvarigt beständig mot vatten och god vid kortvarig kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel
Övermålningsbar: Vid målning med alkydbaserade färger och vissa lacker kan torkningsförloppet störas och förlängas. Färgförändringar av fogen kan även förekomma pga kemisk påverkan från ytbehandlingarnas komponenter. Provmålning rekommenderas.

SPECIELLA KRAV

För att reducera risk för blåsbildning vid fogning mot porösa, fuktinnehållande material ska PRIMER 5075 användas.

  Åtgångsberäkning


  Beräkna

  Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.