Produkter: A -Ö

Elastisk, snabbhärdande med hög brottstyrka

Simson ISR 70-05 är ett Silyl Modified Polymer (SMP) baserat lim med en hög initialstyrka och hög brottstyrka. Simson ISR 70-05 är lämplig för elastisk konstruktionslimning och kan även användas för fogning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • Elastiska lim- och tätfogar i t ex buss-, husvagns-,tåg-, och lastbilstillverkning
  • Limning av tak på bussar, tåg, lastbilar
  • Limning av hörnprofiler av aluminium eller polyester i trailerkonstruktioner
  • Limning av polyesterdelar på metallramkonstruktioner
  • Limning av olika golvsystem

TEKNISKA DATA

Kemisk bas: Silyl Modified Polymer (SMP)
Härdsystem: Luftfuktighet
Skinnbildningstid: Ca 10 min vid 20°C, 50% RH
Öppentid: < 20 min
Härdning efter 24 h: Ca 3 mm vid 20°C, 50% RH
Hårdhet shore A (DIN 53505): Ca 60
Innehållsmängd lösningsmedel: 0%
Innehållsmängd isocyanat: 0%
Temperaturbeständighet: -40°C till 120°C
Temperaturbeständighet (max. 0,5 h): 180°C
Appliceringstemperatur: 5°C till 35°C
UV- och väderbeständighet: Utmärkt

SPECIELLA KRAV

För höga krav på långtidshållfasthet, t ex vid fuktig omgivning och stora fysiska och yttre påkänningar, rekommenderas förbehandling med Simson Prep M. På släta, obehandlade träytor och andra porösa underlag rekommenderas förbehandling med Simson Prep P.