Produkter: A -Ö

SIMSON ISR 70-32

0,3 ltr patron
Färger & Artikelnummer

0,3 ltr patron
Antal
1200
Tillagd i inköpslistan

För elastiska konstruktionsfogar ochelastiska tätningar

Simson ISR 70-32 är utmärkt som tätningsmedel och som lim. Lämplig för elastiska konstruktionsfogar och elastiska tätningar. Baserad på silylmodifierad polymer (SMP).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • Elastiska limningar och tätningar vid t ex buss-, husvagns-, tåg- och lastbilstillverkning.
  • Limning av tak i bussar, tåg, lastbilar.
  • Limning av hörnprofiler av aluminium eller polyester på släpvagnar.
  • Limning av polyesterdelar på metallramar.
  • Limning av golvsystem.
  • Tätning av svetsfogar.

TEKNISKA DATA

Kemisk bas: Silyl Modified Polymer (SMP)
Härdsystem: Luftfuktighet
Skinnbildningstid ca: 10 min. (20°C/50% R.H.)
Härdning efter 24 h ca: 3 mm (20°C/50%R.H.)
Hårdhet shore A ca: 50 (DIN 53505)
Temperaturbeständighet: -40°C till 100°C
Appliceringstemperatur: 5°C till 35°C
UV- och väderbeständighet: utmärkt
Färger: (standard) vit, grå, svart

SPECIELLA KRAV

Kan lätt appliceras med en hand- eller tryckluftspruta vid temperaturer mellan 5°C och 35°C. Simson ISR 70-32 måste efterbehandlas och ”glättas” inom 10 minuter (vid 20°C och 50% RF) med en spackel eller fogpinne som då och då fuktas i en tvållösning. Undvik att få tvållösningen mellan underlaget och fogmassan då vidhäftningsproblem kan uppstå.

Vid limning måste föremålen sammanfogas inom 20 minuter (vid 20°C och 50% RF). I allmänhet rekommenderas en limtjocklek på 2 mm. Vid en temperatur på 20°C och RF på 50% kan Simson ISR 70-32 övermålas med de flesta industrilacker redan 10 minuter efter applicering. Bäst vidhäftning av lacken uppnås om man lackerar inom 4 timmar efter applicering av Simson ISR 70-32.

Rengöring av verktyg och avlägsnande av ej härdad fogmassa görs med en ren, ofärgad trasa fuktad med Simson SMP Remover. Kontrollera först att underlaget som ska rengöras ej påverkas.