Produkter: A -Ö

FLOOR SCREED FIBER UNIVERSAL

25 kg säck
Färger & Artikelnummer

25 kg säck
Antal
4506
Tillagd i inköpslistan

Miljöanpassad

Fiber Universal är en cementbaserad, fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

 • Inomhus
 • Värmegolv

UNDERLAG

 • Betong
 • Gips
 • Klinker
 • Trä, spånskiva, lättbetong mm

Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling.

TEKNISKA DATA

Skikttjocklek: 6-50 mm
Användningstid: 25 minuter
Gångbar: 2-4 timmar
Beläggningsbar: 3-4 dygn/50 mm *
Tryckhållfasthet: >35 MPa

SPECIELLA KRAV

* De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%.

  Åtgångsberäkning


  Beräkna

  Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.