Produkter: A -Ö

Genom att använda Bostiks godkända tätskiktsystem läggs grunden för ett problemfritt brukande av våtrum under många år. Våra system utvecklas kontinuerligt för att underlätta applicering/montering och erbjuda fuktskadesäkra våtrum. Produktdatablad och säkerhetsdatablad hittar du under Ladda ner på respektive produktsida.