Produkter: A -Ö

P7000

5 kg dunk
Färger & Artikelnummer

5 kg dunk
Antal
4975
Tillagd i inköpslistan

För tätskikt spackel och fästmassor

Bostik P7000 är en lösningsmedelsfri polymerdispersion avsedd som tillsatsmedel till cementbaserad spackel, fästmassor och cementbaserat tätskikt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • Tätskikt: som dispersionskomponent i det cementbaserade, diffusionsöppna tätskiktet Bostik Membrane 2C inom- och utomhus. 

SPECIELLA KRAV

* För bästa arbetsresultat bör den omgivande temperaturen vara mellan 10°C och 25°C.
* Avjämningsmassa skall appliceras inom 48 timmar, annars skall omprimning utföras.