Produkter: A -Ö

Helatakärtätatak

Alla hustak har ett större, eller mindre, behov av att kontinuerligt underhållas och repareras.

Bostik har en rad produkter som lämpar sig utmärkt när det är dags att till exempel laga hål i takpapp, täta och foga vid skorstensfot, renovera tegel- eller betongpannor, täta anslutningsskarvar i plåttak eller laga droppande hängrännor.

När du använder tätningsmassor utomhus, var noga med att läsa de speciella krav som råder för den produkt du valt. Det kan till exempel vara att produkten bör övermålas eller skyddas mot regn tills fogen är helt genomhärdad.

För att ständigt utveckla och erbjuda ett konkurrenskraftigt sortiment av produkter samarbetar vi med en rad olika branschorganisationer.