Produkter: A -Ö

MULTISEAL 2640

0,29 ltr patron
Färger & Artikelnummer

0,29 ltr patron
Antal
2242
2243
Antal
2244
2245
2246
2248
4713
4973
0,6 ltr korv
Antal
2348
2349
2350
Tillagd i inköpslistan

För hårda och begränsade rörelsefogar

Multifog 2640 är en snabbhärdande lösningsmedelsfri och miljövänlig SMP-baserad fogmassa som genom luftens fuktighet härdar utan krympning till en elastisk, relativt hård fog. Produkten uppfyller villkoren för klassning 20 HM enligt ISO11600.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lämplig för fogning där endast en begränsad rörelseupptagning är nödvändig och där en hårdare och stummare fog önskas. Fogmassan ger en blödningsfri fog som inte avger silikonolja eller dylikt som kan missfärga sten eller marmor.

 • Som dilatationsfog i cement eller klinkergolv
 • Som nåtmassa i trädäck, inomhus och utomhus
 • Fönster och dörrtätningar inom- och utomhus
 • Fogar mellan golv och vägg samt vägg och tak
 • Fogning av metall- och/eller plastdetaljer

ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Kan användas som monteringslim
 • Färgen ”Caramel” framtagen främst för limning och tätning av golvlister

UNDERLAG

Generellt fäster produkten på de flesta material, men provlimning rekommenderas.

 • Trä: de flesta vanliga träslag såsom gran, fur, bok, och ek. Feta träslag såsom teak kräver kräver slipning och primning (Bostik Primer 5075)
 • Metaller – lackerade och lackerade obehandlade
 • Glas, betong samt andra keramiska material
 • Sten och marmor
 • Plast, dock ej fetare plaster baserade på polyeten (PE) samt polypropen (PP)

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Arbetstemperatur: 5ºC till 35ºC
Brandfarlig: Nej

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Ythärdning: 30 min vid 23ºC, 50% RF
Härdning: 1 dygn = 3-4 mm. 7 dygn = 15 mm, vid RT, 50% RF
Hårdhet: ca 40ºShore A, 14 dygn, (RT, 50% RF)
Rörelseupptagning: ±20%
Temperaturbeständighet: -30ºC till 80ºC, temporärt 90ºC
Åldringsbeständighet: Mycket god mot UV-strålning (ljusbeständighet)
Kemikaliebeständighet: God vid kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel
Övermålningsbar: Ja, med dispersionsfärger. Vid ytbehandling med alkyd- och lösningsmedelsbaserade färger och lacker kan torkningen störas och förlängas. Provmålning ska göras.

SPECIELLA KRAV

 • I de fall fog och fogytor kan tänkas utsättas för långvarig kontakt med vatten eller mycket höga fukthalter, rekommenderas primning (porösa material) med exempelvis Bostik Primer 5075 eller Simson Primer M (täta material). För betong i utomhusmiljö är primning ett krav.
 • Härdning kräver fukt. Vid limning av täta material måste fukt tillföras, exempelvis genom att försiktig vattensprayning av pålagd limfilm/fog.

  Åtgångsberäkning


  Beräkna


  Beräkna

  Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.