Produkter: A -Ö

Brandsäker tätning och isolering

Brandskum 1 K är ett snabbhärdande, 1-komponents polyuretanskum med brandhämmande egenskaper. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett något hårdare skum än ett standardskum som exempelvis Bostik Fogskum. Skummet har i härdat tillstånd i huvudsak slutna celler och ger utomordentlig värme- och ljudisolering. Skummet härdar snabbt under påverkan av luftens eller omgivande materials fuktighet och bör därför app

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tätning av fogar i brandavskiljande byggnadsdelar samt genomföringar av kabel, stålrör och ventilationstrummor genom massiva byggnadsdelar av betong eller lättbetong med minsta tjocklek 150 mm. För information om utformning av fogar och genomföringar, olika brandklasser och typgodkännanden hänvisas till konstruktionsdatablad. Generellt användningsområde: Där det finns ett behov av ett extra snabbt fogskum samt i slutna utrymmen.

UNDERLAG

  • Gipsskivor
  • Spånskivor
  • Betong och putsväggar
  • Målade underlag
  • Fäster ej mot polyeten och silikon.

TEKNISKA DATA

Typ:1-komponent polyuretanskum
Färg: Rödaktig
Härdning/härdtid: Klibbfri efter ca 10 min. Kan bearbetas efter ca 20 min. Genomhärdad efter ca 45 min (20 mm sträng vid +23ºC, 50% RF)
Arbetstemperatur: +5ºC till +30ºC, förpackningens temperatur bör vara minst +5ºC
Tillåten fogrörelse: ±5%
Temperaturbeständighet: -40ºC till+80ºC
Åldringsbeständighet: Mycket god. Uthärdat skum är inte UV-beständigt och måste skyddas mot direkt solljus

SPECIELLA KRAV

Skaka behållaren noga innan användning, minst 15-20 gånger.