Produkter: A -Ö

FIRE-BOND FOGSKUM 2-K PRO

400 ml flaska
Färger & Artikelnummer

400 ml flaska
Antal
4800
Tillagd i inköpslistan

Snabbhärdande brandklassat fogskum

Fire-Bond® 2K Sealing Foam är ett extra snabbhärdande 2-komponents brandklassat fogskum. Vid applicering expanderar skummet och bildar ett något hårdare skum än ett vanligt fogskum. Fire-Bond® 2K Sealing Foam Professional är testat för brandmotstånd på SP enligt Europanormerna EN 1366-4:2006, EN 1366-3:2004, EN 1363-1:1999 och EN 1363-2:1999. Typgodkännande SITAC 0048/07, SINTEF 030-0237 och STF YM 66/6221/2007.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tätning av fogar i brandavskiljande byggnadsdelar samt genomföringar av kabel, stålrör och ventilationstrummor genom massiva byggnadsdelar av betong eller lättbetong med minsta tjocklek 150 mm.

För information om utformning av fogar och genomföringar, olika brandklasser och typgodkännanden hänvisas till konstruktionsdatablad.

Generellt användningsområde: Där det finns ett behov av ett extra snabbt fogskum samt i slutna utrymmen.

UNDERLAG

  • Betong och lättbetong
  • Stål
  • Trä

TEKNISKA DATA

Typ: 2-komponent polyuretanskum
Färg: Rödaktig
Härdning/härdtid: Klibbfri efter ca 5-7 min, bearbetningsbar efter ca 10 min
Arbetstemperatur: Förpackningens temperatur ska var minst +10°C och max +25°C.
Tillåten fogrörelse: ± 5%
Temperaturbeständighet: -40°C till +80°C.
Åldringsbeständighet: Mycket god. Uthärdat skum är inte UV-beständigt och ska skyddas mot direkt solljus.
Övermålningsbar: Ska övermålas med brandskyddsfärg.

  • a20.png