Produkter: A -Ö

PARQUETTE ADHESIVE

10 ltr hink
Färger & Artikelnummer

10 ltr hink
Antal
3519
Tillagd i inköpslistan

Vattenburet med hög skjuvhållfasthet

Parkettlim är ett vattenburet lim med hög torrhalt, ej brandfarligt och helt fritt från lättflyktiga lösningsmedel. Limmet ger mycket hög skjuvhållfasthet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avsett för hellimning av parkett på sugande underlag.

 • Lamellparkett
 • Massiv parkett
 • Mosaikparkett

UNDERLAG

 • Betong
 • Golvspacklade ytor
 • Spånskivor
 • Trägolv

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

 • Fukthalten i undergolvet får ej överstiga 50% RF för massiv parkett och 60% för lamellparkett
 • Före montering ska rummet haft en konstant temperatur på +20°C (±2°C) och luftfuktighet på 50% (±5%) i minst en vecka
 • Ej avsett för limning i not- och spont
 • Endast för obehandlad parkett