Produkter: A -Ö

För högpresterande betong

AlcaliTac Golvlim AT är ett vattenburet alkaliresistent dispersionslim som ger mycket låga emissioner även vid alkalisk fukt. Uppfyller kravnivå EC 1 enligt EMICODE.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För limning av golvmaterial. Speciellt anpassat för att klara s.k högpresterande betong, vct-tal < 0,50. Limmet är lättapplicerat med kraftigt monteringshugg.

 • PVC-mattor
 • Gummi
 • Polyolefin
 • Linoleum med baksidesbeläggning

UNDERLAG

 • Golvspacklade ytor
 • Golvspånskivor
 • Golvgipsskivor
 • Betong

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

 • Vid limning mot betong underlag får fukthalten ej överstiga angivet värde enligt AMA Hus
 • För limning av linoleum med jutebaksida rekommenderas Bostik LinoTac LT

 • basta.png
 • a20.png
 • Byggvarubedomning.png