Produkter: A -Ö

För papper och kartong

Limstift är ett papperslim i stavform som matas fram genom att skruva på bottnen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För limning av papper, papp, kartong, fotografier.

TEKNISKA DATA

Lösningsmedel: Vatten
Rengöringsmedel: Vatten
Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

  • Limfilmen är ej vattenfast