Produkter: A -Ö

Fogagolv,väggochtak

Bostik har marknadens bästa utbud av fog- och tätmassor. Våra fogmassor sammanfogar och håller ute obehörigt vatten och fukt och förhindrar effektivt kondens från att komma ut.

Det innebär i förlängningen att du sparar energi och pengar. Våra fogmassor för att foga golv, vägg och tak finns såväl på patron som på korv. Vi har även ett bra sortiment av fogsprutor och andra tillbehör. 

När du fogar i badrum, tvättstuga och toalett, var noga med att välja en produkt avsedd för tätning och fogning i våtutrymme.