Produkter: A -Ö

Utan freon®

Fogskum är ett snabbhärdande, 1-komponents polyuretanskum. Vid applicering expanderar skummet och bildar ett halvhårt fyllnadsskum. Skummet ger en utomordentlig värmeisolering. Skummet härdar snabbt under påverkan av luftens fuktighet eller omgivande material och bör därför appliceras så att skummet kan expandera fritt. En lätt ytfuktighet av närliggande material ger snabbare härdning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avsett för tätning mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar.

UNDERLAG

Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga), men inte mot polyeten och silikon. Undvik feta och dammiga ytor.

TEKNISKA DATA

Typ: 1-komponent polyuretanskum
Färg: Beige
Härdning: Klibbfri efter ca 20 min. Kan bearbetas efter ca 1-2 timmar. Genomhärdad efter ca 12 timmar (20 mm sträng vid 20ºC, 60% RF)
Arbetstemperatur: 5ºC till 30ºC, förpackningens temperatur bör vara 20ºC
Tillåten fogrörelse: ±5%
Temperaturbeständighet: -40ºC till 80ºC, kortvarigt upp till 100ºC
Åldringsbeständighet: Mycket god. Uthärdat skum är inte UV-beständigt och måste skyddas mot direkt solljus

SPECIELLA KRAV

Skaka behållaren noga innan användning, minst 15-20 gånger.

  • M1.png