Produkter: A -Ö

FOGSKUM CARE SEAL

500 ml flaska
Färger & Artikelnummer

500 ml flaska
Antal
2740
Tillagd i inköpslistan

Miljövänligt med 0% isocyanat och freon

Care Seal är ett isocyanatfritt fukthärdande fogskum som har bra vidhäftning mot de flesta byggmaterial. Skummet har i härdat tillstånd en hög andel slutna celler och ger utomordentlig värme- och ljudisolering. Care Seal har goda termiska och akustiska egenskaper samt ingen krympning eller efterexpansion.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Care Seal används i första hand där krav ställs på ett arbetsmiljöanpassat fogskum. Care Seal fungerar som ett standardskum och kan användas vid fyllning och isolering av hålrum mellan byggnadsdelar. Care Seal används för montering och tätning runt:

  • Fönster
  • Dörrkarmar
  • Vägg/golv
  • Rörgenomföringar

Care Seal fungerar utmärkt på underlag som gipsskivor, spånskivor, betong och putsväggar samt målade underlag.

UNDERLAG

  • Gipsskivor
  • Spånskivor
  • Betong och putsväggar
  • Målade underlag

Fäster ej mot polyeten och silikon.

TEKNISKA DATA

Typ: 1-komponent silanterminerad polymer
Färg: Vit
Härdning/härdtid: Klibbfri efter ca 10 min. Kan bearbetas efter 1,5-2 tim.
Arbetstemperatur: 0ºC till 30ºC. Förpackningens temp. bör vara 20ºC
Tillåten fogrörelse: ±5%
Temperaturbeständighet: -40ºC till 80ºC
Åldringsbeständighet: Mycket god. Uthärdat skum är inte UV-beständigt och måste skyddas mot direkt solljus.

SPECIELLA KRAV

Skaka behållaren noga innan användning, minst 15-20 gånger. Vid applicering måste flaskan hållas upp och ner. Bästa skumningsresultat uppnås vid lätt fuktade ytor på exempelvis trä, betong och sten. På täta, ej sugande material måste ytorna vara torra.

  • basta.png
  • Byggvarubedomning.png