Produkter: A -Ö

Bilder / Media

Pistolskum

Fogskum Professional är ett snabbhärdande, 1-komponents polyuretanskum för pistolapplicering. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler och ger en utomordentlig värmeisolering. Skummet härdar snabbt under påverkan av luftens fuktighet eller omgivande material och bör därför appliceras så att skummet kan expandera fritt. En lätt

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avsett för tätning mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga), men ej mot polyeten och silikon. Undvik feta och dammiga ytor.

TEKNISKA DATA

Typ: 1-komponent polyuretanskum
Färg: Beige
Härdning/härdtid: Klibbfri efter ca 20 min. Kan bearbetas efter ca 1-2 timmar. Genomhärdad efter ca 12 timmar (20 mm sträng vid +20ºC, 60% RF)
Arbetstemperatur: +5ºC till +30ºC, förpackningens temperatur bör vara +20ºC
Tillåten fogrörelse: ±5%
Temperaturbeständighet: -40ºC till +80ºC, kortvarigt upp till +100ºC
Åldringsbeständighet: Mycket god. Uthärdat skum är inte UV-beständigt och måste skyddas mot direkt solljus
Vattenupptagning: 0,3 volym% DIN53428
Värmeledningsförmåga: 0,04 W/mºK

SPECIELLA KRAV

Skaka behållaren noga innan användning, minst 15-20 gånger.

  • M1.png
  • a20.png