Produkter: A -Ö

Ljudisolerande

Akustikfogmassa 835 är en 1-komponent vattenburen akryllatexmassa.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Som tätmassa vid t ex gipsskivor på reglar och i andra byggkonstruktioner, där ljudkrav föreligger.

UNDERLAG

  • Gipsskivor
  • Betong
  • Tegel
  • Trä

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Arbetstemperatur: Lägst + 5ºC
Brandfarligt: Nej
Frostkänslighet: Ja

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Klibbfri yta: Ca 30 minuter i rumstemperatur
Torkning: Brukstorr efter ca 1-2 dygn och genomtorr efter ca 7 dygn
Hårdhet: Ca 40º Shore
Rörelseupptagning: ±10 % av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet: -30ºC till +70ºC
Åldringsbeständighet: Mycket god
Övermålningsbar: Ja, med latexfärg efter 1-2 dygn och oljefärg efter ca 7 dygn

  • basta.png
  • a20.png
  • Byggvarubedomning.png