Produkter: A -Ö

Rättmellanplattorna

Vårt fix och fog för att lägga klinker ger dig trygghet under plattorna oavsett underlag. Våra tätskiktsystem för våtutrymmen är alltid steget bättre än branschens rekommendationer.

Fix innefattar den fästmassa som används för att ”limma” keramiska plattor, mosaik, natursten och konstgjorda plattor på varierande typer av underlag. Bostik har ett brett sortiment av fix för olika plattor på olika underlag samt krav på belastning.
Valet av fog ska inte underskattas, då denna framhäver plattorna. Vi har fogar i många olika färger anpassade för alla typer av plattor. Bostiks fogmassor har hög vidhäftning, är smutsavvisande och fungerar såväl utom- som inomhus.

Vattentätt på rätt sätt

Vid kakelsättning i våtrum som badrum och duschutrymmen är det viktigt att säkerställa att det utförda arbetet uppfyller kraven enligt Boverkets Byggregler (BBR). Genom att använda Bostiks kompletta och godkända tätskiktsystem läggs grunden för ett problemfritt och intensivt brukande av våtrum under många år. Våra system utvecklas kontinuerligt för att underlätta riktig applicering/montering och erbjuda fuktskadesäkra våtrum. Vi strävar efter att ha de bästa tätskiktsystemen på marknaden och höja standarden på svenska våtrum.

Alla Bostik Tätskiktsystem är testade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och uppfyller Boverkets Byggregler. Systemen är godkända av Byggkeramikrådet (BKR). Godkännandet finns dokumenterat på BKR:s hemsida www.bkr.se. Monteringsanvisningar hittar du i under Guider & instruktioner samt i Dokumentakivet.