Produkter: A -Ö

Sprutbart tätskikt anpassat för sprutmaskiner

Dispersionsbaserad tjockflytande membranmassa för fukt- och vattentätning vid montering av keramiska material etc. Sprayable Membrane är avsedd att appliceras med luftfri sprututrustning ex Gracos pumpar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För alla typer av underlag som är lämpliga att bekläs med keramiskt material. Produkten används för fukt- och vattentätning av vägg- och golvytor i våtutrymmen i kombination med Bostik Fuktspärr 6030 eller 2000K. Godkänd för keramiska våtrumskonstruktioner enligt BBVs branschregler 07:1 i kombination med Bostik Fuktspärr 6030 eller 2000K samt Fix Combi, Fix Golv och Vägg samt Fix Snabb.

UNDERLAG

  • Betong, puts, spackel, se speciella krav i TDS
  • Godkända våtrumsskivor

TEKNISKA DATA

Lösningsmedel: Vatten
Konsistens: Pastaliknande
Färg: Vit
Densitet: Ca 1,5
Torktid: 1 till 2 timmar beroende på underlaget sugande förmåga, temperatur och fuktighet
Åtgång: Se respektive Tätskiktskonstruktion
Förtunning: Används koncentrerad
Appliceringshjälpmedel: Pensel, roller eller pump
Appliceringstemperatur: Lägst 10ºC

    Åtgångsberäkning


    Beräkna

    Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.