Produkter: A -Ö

Bilder / Media

För väggmattor och folietätskikt i våtrum

Aquatac är ett vattenburet lim och därför fritt från lättflyktiga lösningsmedel och inte brandfarligt. Konsistensen är tixotrop och följsam, vilket ger mycket goda våtlimningsegenskaper med kraftigt ”monteringshugg”. AquaTac uppfyller klass EC1 enligt EMICODE.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

AquaTac är ett specialutvecklat lim för trådsvetsbara PVC-väggmattor och Bostik Tätskiktssystem F i våtutrymmen. Aqua Tac kan även användas för upplimning av återställartapeter.

UNDERLAG

  • Betong, puts, spackel
  • Godkända våtrumsskivor
  • Målade och tapetserade ytor
  • Gipsskivor

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst 18°C
Lösningsmedel: Vatten
Limåtgång: 3-5 m²/liter beroende på underlag och beläggning
Monteringstid: 0 – 30 minuter. Montering och väntetid är alltid beroende av temperatur, luftfuktighet och underlag.

Godkänt av flera matttillverkare.

SPECIELLA KRAV

  • Vid limning mot betong underlag får fukthalten ej överstiga angivet värde enligt AMA Hus

  • basta.png
  • a20.png

Åtgångsberäkning


Beräkna

Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.