Produkter: A -Ö

MEMBRANE

10 ltr hink
Färger & Artikelnummer

10 ltr hink
Antal
4712
1 ltr burk
Antal
4710
5 ltr hink
Antal
4711
Tillagd i inköpslistan

Drygt tätskikt med kort torktid

Membrane är ett dispersionsbaserad tjockflytande massa för fukt- och vattentätning före montering av keramiska material etc. Godkänd för keramiska våtrumskonstruktioner enligt BBV:s branschregler 10:1.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För alla typer av underlag som kan bekläs med keramiska material. Produkten används för fukt- och vattentätning av vägg- och golvytor i våtutrymmen enligt Bostiks Tätskiktsinstruktioner.

UNDERLAG

  • Betong, puts, spackel, se speciella krav i Tekniskt Datablad
  • Godkända våtrumsskivor

TEKNISKA DATA

Lösningsmedel: Vatten
Konsistens: Pastaliknande
Färg: Vit
Densitet: Ca 1,5
Torktid: 1 till 2 timmar beroende på underlaget sugande förmåga, temperatur och fuktighet
Åtgång: Se respektive Tätskiktskonstruktion
Förtunning: Används koncentrerad
Appliceringshjälpmedel: Pensel eller roller
Appliceringstemperatur: Lägst 10ºC

  • basta.png
  • a20.png
  • Byggvarubedomning.png

Åtgångsberäkning


Beräkna

Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.