Produkter: A -Ö

FLOOR SCREED 1020 FLOW

25 kg säck
Färger & Artikelnummer

25 kg säck
Antal
3499
Tillagd i inköpslistan

Finavjämning för tunna skikt och hårda underlag

Flyt är en cementbaserad, självutjämnande, pumpbar avjämningsmassa.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

 • Bostäder, kontor mm
 • Inomhus

UNDERLAG

 • Betong
 • Lättbetong
 • Klinker

Underlaget skall behandlas med Bostik Primer 6000 innan spackling.

TEKNISKA DATA

Skikttjocklek: 6-30 mm
Användningstid: Ca 15 minuter
Gångbar: 2-4 timmar
Beläggningsbar: 1 dygn per mm skikttjocklek*
Tryckhållfasthet: >25 MPa

SPECIELLA KRAV

 • Uppfyller HusAMA:s uppställda krav för avjämningsmassor

* De angivna torktiderna förutsätter 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%.

  Åtgångsberäkning


  Beräkna

  Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.