Produkter: A -Ö

Bra för både våt- och häftlimning

StarTac Golv- och Vägglim är ett vattenburet lösningsmedelsfritt dispersionslim som ger mycket låga emissioner. Limmet har mycket goda våt- och häftlimningsegenskaper samt kraftigt ”monteringshugg” och snabb hållfasthetstillväxt. Limmet uppfyller kravnivå EC 1 enligt EMICODE samt M1 enligt VTT.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För limning av golvmaterial och väggmaterial. Limmet ger en hög limstyrka, samt har mycket god mjukgörarbeständighet. Lättapplicerat både med limspridare och roller.

 • PVC-mattor för golv
 • PVC-mattor för vägg med minst 0,6 mm tjocklek
 • Gummi
 • Polyolefin
 • Korkplattor med PVC-baksida
 • Linoleum med baksidesbeläggning
 • Linoleumplattor med polyesterbaksida
 • Tätskiktsfolie

UNDERLAG

 • Golvspacklade ytor
 • Golvspånskivor
 • Golvgipsskivor
 • Väggipsskivor
 • Väggspacklade ytor

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst 18°C

SPECIELLA KRAV

 • Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej överstiga angivet värde enligt AMA Hus
 • För limning av linoleum med jutebaksidarekommenderas Bostik LinoTac LT