Produkter: A -Ö

Färdigblandad fästmassa

Kakellim är en färdigblandad, flexibel fästmassa med god vidhäftning för montering av keramiska material på alla fasta underlag.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • Sättning av kakel, klinker, mosaik, granitkeramik och natursten
  • Golv och vägg
  • Inomhus i torra utrymmen

UNDERLAG

  • Betong, lättbetong, puts, spackel
  • Gipsskiva
  • Skivmaterial av trä och spån
  • PVC matta
  • Kakel/klinker, se ”SPECIELLA KRAV”
  • Målade ytor

TEKNISKA DATA

Färg: Vit
Fogbar efter: 24 timmar
Betongålder: >1 månader. Klass 3 enligt HusAMA
Klassning EN12004: D1T

SPECIELLA KRAV

  • En av ytorna ska vara sugande.